Advokatska kancelarija Hećimović Bakir |
5
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-5,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

biografija

Obrazovanje

Advokat Hećimović Bakir diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, nakon čega svoju profesionalnu karijeru započinje u oblasti pružanja advokatskih usluga, a samostalnom advokatskom djelatnošću bavi se od 2016. godine.

Iskustvo

Kroz višegodišnji rad u advokatskim uredima koji su se bavili različitim segmentima pravnih oblasti, advokat Hećimović Bakir je postupao u velikom broju krivičnih i parničnih postupaka, te tako stekao iskustvo koje mu je omogućilo da u okviru samostalne advokatske kancelarije pružanje usluga klijentima zasniva isključivo na temelju načela tradicije, kvalitete i profesionalizma.

''Fiat iustitia et pereat mundus. - Neka bude pravda, makar propao svijet.'' - Latinska izreka

usluge

U okviru krivičnog prava, advokatska kancelarija Hećimović Bakir, pruža sve usluge koje obuhvata odbrana osumnjičenog,odnosno optuženog u toku krivičnog postupka, ali i zastupanje oštećenih lica u ostvarivanju njihovih prava, kao i imovinsko – pravnih zahtjeva u okviru ovog postupka. Tako, zastupanje osumnjičenog, odnosno optuženog podrazumijeva usluge branioca u toku krivične istrage, zastupanje na glavnom pretresu za sva krivična djela u nadležnosti općinskih/osnovnih, kantonalnih/okružnih sudova, krivična djela u nadležnosti Vrhovnog suda FBiH, odnosno Vrhovnog suda Republike Srpske, kao i postupanje u izrazito složenim i obimnim predmetima iz nadležnosti Suda Bosne i Hercegovine.

U okviru građanskog prava, advokatska kancelarija Hećimović Bakir, pruža usluge zastupanja stranaka u svim oblicima građanskih postupaka (parnični, vanparnični i izvršni postupak), odnosno u postupcima pred sudovima svih nivoa u Bosni i Hercegovini. U okviru građanskog prava, zastupljeno je postupanje u predmetima nasljednog prava (ostavinski postupci, sastavljanje testamenta, kao i svi drugi postupci u vezi sa zaostavštinom ostavitelja), zatim zastupanje u predmetima sudske naplate dugova, alimentacije, naknade svih vrsta šteta i drugih dužničko – povjerilačkih odnosa. Kada je riječ o vanparničnim postupcima, kancelarija pruža usluge u različitim segmentima ove grane prava, među kojima je pitanje regulisanja međa, suvlasničkih odnosa i ostala pitanja u oblasti vanparničnog prava.

U pogledu porodičnog prava, kancelarija pruža usluge razvoda braka, podjele imovine supružnika, pitanja regulisanja zakonskog izdržavanja i visine alimentacije, kao i utvrđivanja, odnosno osporavanja roditeljskih odnosa.

U okviru radnog prava, advokatska kancelarija Hećimović Bakir pruža usluge zastupanja u disciplinskim postupcima, kao i zastupanja u slučaju redovnih i vanrednih otkaza ugovora, kao i u slučaju prestanka radnog odnosa. Posebna pažnja se posvećuje u pogledu zaštite zaposlenika u pogledu njegovih prava koja proizilazi iz ugovora o radu, odnosno zastupanje u individualnim i kolektivnim radnim sporovima pred sudovima.

Advokatska kancelarija pruža također i usluge svih zastupanja iz oblasti privrednog prava.

Pružanje usluga u upravnom postupku, kao i u upravnim sporovima pred nadležnim sudovima u Bosni i Hercegovini.

kontakt

Mob: +387 61 180 252

Tel/Fax: +387 35 278 252

Advokatska kancelarija Bakir Hećimović
Turalibegova 50, 75000 Tuzla, BiH
hecimovicb@gmail.com
www.hecimovic.ba